Referenser Bostäder

JM Bellevue Park

JM Bellevue Park

I det mycket expansiva området Kviberg i Göteborg har Epsilon totalt projekterat klart fyra etapper bostäder för JM, samt håller på och Referenser bostädererar den femte. Bellevue Park är nummer fyra och där pågår byggnationen för fullt. En svår utmaning i projektet är de dåliga grundläggningsförhållandena som kräver avancerade spontlösningar.

Beskrivning

Kvarteret är grundlagt på spetsburna friktionspålar. Stommen består av en källarvåning under mark med platsgjutna betongväggar och bjälklag. Här finns bla parkeringsgarage förråd mm. Hela källaren är utförd med vattentät betong. Övriga våningar över mark har platsgjutna bjälkag av typen plattbärlag, bärande betongväggar och stålpelare i fasad. Yttertaket är ett uppstolpat trätak och ytterväggarna av typen utfackningsväggar.

Fakta

Beställare: JM AB
Arkitekt: Lindberg Stenberg
Entreprenadform: delad entreprenad

Färdigställt: 2017
Epsilon Byggkonsult