Referenser kontor

Indus huvudkontor

Indus huvudkontor

Tillsammans med Hansson & Söner, och Indus har Epsilon projekterat Indus nya huvudkontor i Kungälv. Projektet består av tre olika byggnader innehållandes kontor och verkstad, lager samt en miljöstation.

Beskrivning

Huvudbyggnaden som består av 1 500 m² kontor och 900 m² verkstad har en stödpålad fribärande bottenplatta och en stål- och håldäcksstomme. Byggnaden ”kragar” över ca 6 m på norrgaveln vilket medför vissa utmaningar.

Fakta

Beställare: Hansson & Söner

Färdigställt: 2019
Epsilon Byggkonsult